ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG KẸO SÂM HAMER

Với một số người bình thường: Mỗi ngày không phải dùng quá 2 viên, cần uống vào buổi chiều cũng như liên tục trong 3 ngày. Và để mang lại hiệu quả hiệu quả nhất bắt buộc dùng vào buổi chiều. Cũng như sử dụng liên tục trong 3 ngày

Read more...